Ulovlig medisin

Historien om hvordan noen rusmidler kan bli nymoderne legemidler.

Datagenerert bilde av boken. Bilde © Frisk Forlag

Ulovlig medisin er en drivende god og faglig grundig bok om medisinene legen din ikke vil fortelle deg om.

— Aksel Braanen Sterri